กษิณาลัยกตัญญุตา สมคุณค่าความภาคภูมิ
วันที่ 17 กันยายน 2561  สภานักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ร่วมกันจัดพิธีกษิณาลัยกตัญญุตา สมคุณค่าความภาคภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลา พวงมาลัย ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน)  เป็นประธานในพิธี มอบช่อดอกไม้ และกล่าวขอบคุณ  คุณครูกรองแก้ว สานุสนธิ์  ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คุณครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในรั้วบ้านรวมรักนี้ กว่า 20 ปีมาแล้ว  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  ภายในงานมีพิธีมุทิตาจิตโดย ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่ามากมาย  เป็นบรรยากาศของความอบอุ่น สมดังเอกลักษณ์ของโรงเรียน  "นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา" หมายถึง ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี อันประจักษณ์ให้เห็น  ณ หอประชุม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

 

Hits: 327