พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 ตุลาคม 2561  ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี  พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู  ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  อย่างสมพระเกียรติ  ในการนี้ นายประทีป นทีทวีวัฒน์  นายอำเภอปากท่อ  ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสในอำเภอปากท่อ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอปากท่อ  ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 

จากนั้น  ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี  พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู  ร่วมสักการะพระพุทธปฏิมากร "พระพุทธมงคล ทศพลญาณบพิตร" พระพุทธรูปประจำโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  และวางพวงมาลัย ถวายบังคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

ขอขอบคุณ ภาพข่าว : 
คุณครูสมัชญ์ เอี่ยมสมัย และคุณครูพฤกษาชล โพธิสาร

Hits: 291