ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มหลักสูตรเตรียมวิชาชีพทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) นครนายก
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มหลักสูตรเตรียมทหาร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) นครนายก

ทั้งนี้ ได้รับการบริการและต้อนรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติตนในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ขอขอบพระคุณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มา ณ ที่นี้

ภาพโดย : คุณครูกรกมล อุ่นเป็นนิจ, คุณครูปภัสรา ขุนหอม และคุณครูขวัญฤทัย อินพรม

 

Hits: 324