มอบโล่รางวัลมินิฮาร์ฟมาราธอน สวนผึ้ง ผู้พิชิตเนินไส้แตก 10 กิโลเมตรวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นักกรีฑาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน พิชิตเนินไส้แตก
ระยะทาง 10 กิโลเมตร อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ด.ช.สถาพร อารีวงษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. ด.ช.สุวรรณภูมิ ดีบุกคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. ด.ช.จิรายุทธ อารีวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรินทร์ สำลี ให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าวชมเชยนักเรียน

 

Hits: 234