ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ให้เกียรติมาศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาองค์กร รวมถึงการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ในรูปแบบของสถานศึกษาประจำ แบบสหศึกษา

 

Hits: 316