พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล การแข่งขันเนื่องในมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68

 


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัล การแข่งขันเนื่องในมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8) กลุ่มโรงเรียนในจ.ราชบุรี เขตที่ 1  เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ และเชิดชูเกียรติยศ ในฐานะที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อพี่น้องบ้านรวมรักทุกคน  ณ ลานนกบิน

 

Hits: 319