กรรมการการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ประจำโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพื่อรายงานจำนวนนักเรียนที่ตรงกับข้อมูล DMC

 


วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ประธานคณะกรรมการการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ประจำโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการการตรวจนับนักเรียนฯ โดยคุณครูที่ปรึกษา เพื่อรายงานจำนวนนักเรียนที่ตรงกับข้อมูลใน DMC โดยจำแนกจำนวนนักเรียนที่มีความจำเป็นขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ  ณ ลานนกบิน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

Hits: 297