บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปีการศึกษา 2562 30 July 2019
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 26 July 2019
พิธีรับและอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 25 July 2019
ประชุม กลุ่ม รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ณ รร.สตรีวัดระฆัง 25 July 2019
นิทรรศการผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาฯ 23 July 2019
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 20 July 2019
พิธีหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 09 July 2019
อบรมการใช้งาน The Geometer's Sketchpad (GSP) 07 July 2019
พิธีสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562 18 May 2019
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 12 May 2019
Display #